MOŽDA NISTE ZNALI…

 U Bosni i Hercegovini najveći broj stećaka ima Nevesinje preko 4000 stećaka, zatim slijedi Konjic sa preko 3000 primjeraka.

STEĆCI – JESTE LI VEĆ ČULI DA…

… najstariji podaci o stećcima potiču iz prve polovine XVI vijeka. Prve zapise o stećcima napisao je slovenac Benedikt Kuripešić koji je putovao u sastavu poslanstva austrijskog cara Ferdinanda I kao tumač za naš jezik 1530.god za Carigrad preko Bosne.

Srednjovijekovne kamene stolice

Na teritoriji srednjovijekovne Bosne i Hercegovine do danas je nađeno preko četrdeset kamenih stolica. Na nekim od tih primjeraka stolica uklesani su reljefni motivi simboličkog i dekorativnog karaktera, a na nekim ćirilični natpisi. Read More

Svatovsko groblje

SVATOVSKO GROBLJE Još jedna legenda koja živi na ovim prostorima i prepričava se generacijama, jeste legenda o „Svatovskom groblju“ na Morinama. Legenda kaže da prije nešto više od 200 godina (1796) čuveni beg Ljubovic iz Odžaka kod Nevesinja, na insistiranje njegove majke, pošao sa ujakom Muharembegom Muslibegovićem u Glasinac na Romaniji, ne bi li izabrao […]

Kameni most na rijeci Zavodoci

Petnaestak kilometara jugoistočno od Nevesinja u selu Zovi do, nalazi se skriveni dragulj kulturno-istorijskog naslijeđa. Read More

Legenda o utvrđenju Zaposti

Narodna legenda kaže da je gospodar Humske zemlje herceg od Svetog Save Stefan Vukčić Kosača, i od neprijatelja i od nesnosnih ljetnih vrelina u drevnom gradu Blagaju u dolini rijeke Neretve, zaklon tražio među debelim zidinama utvrđenja Zaposti na 1130. metara iznad mora, na koti Gradina koja dominira iznad Zovog Dola i puta koji je […]

Crkva Svete Trojice u Kifinom Selu

Crkva Svete Trojice u Kifinom Selu je najstarija srednjovjekovna crkva u Nevesinju i pretpostavlja se da je zadužbina Nemanjća. Obnovljena je 1810. godine, a osvećena na Trojičin dan, 14. maja 1816. godine od Mitropolita Josifa. Legenda kaže da su mještani uputili molbu bosanskom veziru u Travniku i da su dobili dozvolu za gradnju hrama. U […]

Vjenčac (Vinčac)

Vjenčac (Vinčac)- Srednjovjekovni grad koji se nalazio na uzvišenju, iznad sadašnjeg gradskog naselja. Vjenčac je bio župsko sjedište i glavni grad nevesinjske župe. Područje ove župe je u sklopu Huma priznavalo vrhovnu vlast srpskih vladara Nemanjića, sve do sredine XIV vijeka, kada je Nevesinjska župa potpala pod vlast bana Stjepana II Kotromanića. Poslije Kotromanića, Nevesinjem […]

Stećci

Stećci- Značajno mjesto u kulturno-istorijskoj baštini Nevesinja zauzimaju stećci. Najveća nekropola stećaka (462 stećka) u BiH nalazi se u selu Krekovi (lokalitet „Kalufi“), 12 km udaljeno od centra grada. Istorijsko područje – nekropola sa stećcima Kalufi u Krekovima proglašena je 2004.god nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine Sa ovoga lokaliteta 1960. godine kao izuzetne primjerke, 2 […]