Crkva Svete Trojice u Kifinom Selu

Crkva Svete Trojice u Kifinom Selu je najstarija srednjovjekovna crkva u Nevesinju i pretpostavlja se da je zadužbina Nemanjća. Obnovljena je 1810. godine, a osvećena na Trojičin dan, 14. maja 1816. godine od Mitropolita Josifa. Legenda kaže da su mještani uputili molbu bosanskom veziru u Travniku i da su dobili dozvolu za gradnju hrama. U […]

Crkva brvnara

Crkva brvnara, posvećena Sv.Georgiju nalazi se na lokalitetu Vjenčaca. Pretpostavlja se da je u srednjem vijeku na ovome lokalitetu takođe postojala crkva. Bratstvo Šipovac, koje djeluje i kroz registrovano Udruženje „Šipovci“, dobilo je saglasnost i blagoslov Episkopa zahumsko-hercegovačkog i primorskog G. Grigorija da budu zadužbinari crkve posvećene Svetom Georgiju, u okviru ovog srednjovjekovnog grada. Inače, […]

Vjenčac (Vinčac)

Vjenčac (Vinčac)- Srednjovjekovni grad koji se nalazio na uzvišenju, iznad sadašnjeg gradskog naselja. Vjenčac je bio župsko sjedište i glavni grad nevesinjske župe. Područje ove župe je u sklopu Huma priznavalo vrhovnu vlast srpskih vladara Nemanjića, sve do sredine XIV vijeka, kada je Nevesinjska župa potpala pod vlast bana Stjepana II Kotromanića. Poslije Kotromanića, Nevesinjem […]

Stećci

Stećci- Značajno mjesto u kulturno-istorijskoj baštini Nevesinja zauzimaju stećci. Najveća nekropola stećaka (462 stećka) u BiH nalazi se u selu Krekovi (lokalitet „Kalufi“), 12 km udaljeno od centra grada. Istorijsko područje – nekropola sa stećcima Kalufi u Krekovima proglašena je 2004.god nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine Sa ovoga lokaliteta 1960. godine kao izuzetne primjerke, 2 […]

Jezero Alagovac

Alagovac je vještačko jezero. Smješteno je ispod planine Velež. Nastalo je izgradnjom brane 1968.god. koja reguliše oticanje voda u ponor Ždrijelo.Ovo je najveće jezero u Nevesinjskoj dolini. Površina jezera je oko 40 hektara. Izuzetno je bogatstvo ribljeg fonda, posebno šarana, amura, smuđa, tostolobika i soma. Iskusni članovi Udruženja ribolovaca obezbjeđuju dozvole i usluge vodiča svima […]

Planina Crvanj

Planina Crvanj sa najvećim vrhom Zimomor (1920m/nv) je druga po veličini planina na području Nevesinja. Izdiže se osamljena i sa svih strana je odsječena od susjednih planinskih lanaca. Svojom sjevernom stranom je omeđena Neretvom, sa zapada i jugozapada Nevesinjskim poljem, a sa istoka prostranom visoravni izuzetne ljepote Morinama. Ove planine su najpogodnije za razvoj planinarstva, […]

Planina Velež

Planina Velež sa vrhom Botin 1969 m/nv je najveća planina na prostoru opštine Nevesinje. Sjeveroistočna strana planine je atraktivna, zbog okomitih greda visine 300 do 400 metara, tragova glacijacije, bujne vegetacije, glacijalnog jezera, i velikog broja podzemnih kraških oblika (pećine i jame). Ova planina je i veoma bogato lovište, sa svim vrstama visoke divljači ovoga […]

Nevesinjsko polje

Nevesinjsko polje je drugo po veličini kraško polje u BiH. NJegovu površinu predstavlja 18000 ha, plodne i obradive zemlje. Pruža se u pravcu sjever-jug, SZ-JI, u dužini 23 km, a širine je 7.5 km. Nevesinjsko polje je od praistorije, preko antike i srednjeg vijeka, zbog nemogućnosti prolaza kanjonom Neretve od Konjica do Salakovca, bilo vrlo […]

O Nevesinju

1 2 3 4 1 Opština Nevesinje se nalazi na jugu Bosne i Hercegovine (jugoistok Republike Srpske), istočno od Mostara i južno od Sarajeva. Nevesinje je udaljeno od Mostara 35 km, a od Sarajeva 110 km. Jadransko more se nalazi na udaljenosti od 110 km. Zauzima površinu od 923,4 km2 i po veličini teritorije je […]