MOŽDA NISTE ZNALI…

 U Bosni i Hercegovini najveći broj stećaka ima Nevesinje preko 4000 stećaka, zatim slijedi Konjic sa preko 3000 primjeraka.

STEĆCI – JESTE LI VEĆ ČULI DA…

… najstariji podaci o stećcima potiču iz prve polovine XVI vijeka. Prve zapise o stećcima napisao je slovenac Benedikt Kuripešić koji je putovao u sastavu poslanstva austrijskog cara Ferdinanda I kao tumač za naš jezik 1530.god za Carigrad preko Bosne.

Srednjovijekovne kamene stolice

Na teritoriji srednjovijekovne Bosne i Hercegovine do danas je nađeno preko četrdeset kamenih stolica. Na nekim od tih primjeraka stolica uklesani su reljefni motivi simboličkog i dekorativnog karaktera, a na nekim ćirilični natpisi. Read More